Rankin v. McPherson, 483 U.S. 378 (1987)

Raley v. Ohio, 360 U.S. 423 (1959)

Rabe v. Washington, 405 U.S. 313 (1972)

Quick Bear v. Leupp, 210 U.S. 50 (1908)

Pulley v. Harris, 465 U.S. 37 (1984)

Profitt v. Florida, 428 U.S. 242 (1976)

Prince v. Massachusetts, 321 U.S. 158 (1944)

Powell v. Texas, 392 U.S. 514 (1968)

Powell v. Alabama, 287 U.S. 45 (1932)

Pope v. Illinois, 481 U.S. 497 (1987)

Poelker v. Doe, 432 U.S. 59 (1977)

Poe v. Ullman, 367 U.S. 497 (1961)

Plyler v. Doe, 457 U.S. 202 (1982)

Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896)

Pennsylvania v. Scott, 524 U.S. 357 (1998)

Pell v. Procunier, 417 U.S. 817 (1974)

Payton v. New York, 445 U.S. 573 (1980)