Stenberg v. Carhart, 530 U.S. 914 (2000)

Stanley v. Georgia, 394 U.S. 557 (1969)

Spaziano v. Florida, 468 U.S. 447 (1984)

Spano v. New York, 360 U.S. 315 (1959)

Sorrells v. U.S., 287 U.S. 435 (1932)

Solem v. Helm, 463 U.S. 277 (1983)

Snepp v. United States, 444 U.S. 507 (1980)

Smith v. California, 361 U.S. 147 (1959)

Skinner v. Oklahoma, 316 U.S. 535 (1942)

Singer v. United States, 380 U.S. 24 (1965)

Simopoulos v. Virginia, 462 U.S. 506 (1983)

Sherbert v. Verner, 374 U.S. 398 (1963)

Shelley v. Kraemer, 334 U.S. 1 (1948)

Shapiro v. Thompson, 394 U.S. 618 (1969)

Schneckloth v. Bustamonte, 412 U.S. 218 (1973)